https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner1.jpg|#|苹果
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner2.jpg|#|甘蓝
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner3.jpg|#|菊花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner4.jpg|#|灵芝
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner5.jpg|#|桃
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner6.jpg|#|黄瓜
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner7.jpg|#|蝴蝶兰
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner8.jpg|#|樱桃
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner9.jpg|#|观赏荷花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner10.jpg|#|菊花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner11.jpg|#|月季
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner12.jpg|#|菊花
花椰菜核心种质的构建与评价
王梦梦, 孙德岭, 陈锐, 杨迎霞, 张冠, 吕明杰, 王倩, 谢添羽, 牛国保, 单晓政, 谭津, 姚星伟
Construction and Evaluation of Cauliflower Core Collection
WANG Mengmeng, SUN Deling, CHEN Rui, YANG Yingxia, ZHANG Guan, LÜ Mingjie, WANG Qian, XIE Tianyu, NIU Guobao, SHAN Xiaozheng, TAN Jin, YAO Xingwei
园艺学报 . 2023, (2): 421 -431 .  DOI: 10.16420/j.issn.0513-353x.2021-1034