https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner1.jpg|#|苹果
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner2.jpg|#|甘蓝
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner3.jpg|#|菊花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner4.jpg|#|灵芝
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner5.jpg|#|桃
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner6.jpg|#|黄瓜
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner7.jpg|#|蝴蝶兰
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner8.jpg|#|樱桃
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner9.jpg|#|观赏荷花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner10.jpg|#|菊花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner11.jpg|#|月季
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner12.jpg|#|菊花
中熟鲜食葡萄新品种‘华葡黄玉’
王宝亮, 王海波, 冀晓昊, 王孝娣, 史祥宾, 王志强, 王小龙, 刘凤之
A New Middle Ripening Grape Cultivar‘Huapu Huangyu’for Table
WANG Baoliang, WANG Haibo, JI Xiaohao, WANG Xiaodi, SHI Xiangbin, WANG Zhiqiang, WANG Xiaolong, and LIU Fengzhi
园艺学报 . 2022, (S2): 35 -36 .  DOI: 10.16420/j.issn.0513-353x.2022-0724