https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner1.jpg|#|苹果
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner2.jpg|#|甘蓝
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner3.jpg|#|菊花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner4.jpg|#|灵芝
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner5.jpg|#|桃
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner6.jpg|#|黄瓜
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner7.jpg|#|蝴蝶兰
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner8.jpg|#|樱桃
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner9.jpg|#|观赏荷花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner10.jpg|#|菊花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner11.jpg|#|月季
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner12.jpg|#|菊花
中熟抗寒桃新品种‘中农寒水蜜’
杨兴旺, 刘凤之, 王海波, 王莹莹, 王志强, 史祥宾, 冀晓昊, 刘万春, 王孝娣
A New Mid-ripening Cold Resistant Peach Cultivar‘Zhongnong Hanshuimi’
YANG Xingwang, LIU Fengzhi, WANG Haibo, WANG Yingying, WANG Zhiqiang, SHI Xiangbin, JI Xiaohao, LIU Wanchun, and WANG Xiaodi
园艺学报 . 2022, (S2): 19 -20 .  DOI: 10.16420/j.issn.0513-353x.2022-0285