https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner1.jpg|#|苹果
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner2.jpg|#|甘蓝
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner3.jpg|#|菊花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner4.jpg|#|灵芝
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner5.jpg|#|桃
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner6.jpg|#|黄瓜
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner7.jpg|#|蝴蝶兰
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner8.jpg|#|樱桃
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner9.jpg|#|观赏荷花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner10.jpg|#|菊花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner11.jpg|#|月季
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner12.jpg|#|菊花
苹果HSP90家族基因鉴定及高温胁迫下的表达分析
姚富文, 王枚阁, 宋春晖, 宋尚伟, 焦健, 王苗苗, 王昆, 白团辉, 郑先波
Identification and Expression Analysis of HSP90 Gene Family Under High Temperature Stress in Apple
YAO Fuwen, WANG Meige, SONG Chunhui, SONG Shangwei, JIAO Jian, WANG Miaomiao, WANG Kun, BAI Tuanhui, ZHENG Xianbo
园艺学报 . 2021, (5): 849 -859 .  DOI: 10.16420/j.issn.0513-353x.2020-0895