http://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner1.jpg|#|苹果
http://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner2.jpg|#|甘蓝
http://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner3.jpg|#|菊花
http://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner4.jpg|#|灵芝
http://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner5.jpg|#|桃
http://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner6.jpg|#|黄瓜
http://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner7.jpg|#|蝴蝶兰
http://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner8.jpg|#|樱桃
http://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner9.jpg|#|观赏荷花
http://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner10.jpg|#|菊花
http://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner11.jpg|#|月季
http://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner12.jpg|#|菊花
香蕉GLP基因家族全基因组鉴定及表达分析
刘 范, 田 娜, 孙雪丽, 刘嘉鹏, 伍俊为, 黄玉吉, 程春振
Genome-wide Identification and Expression Analysis of Banana GLP Gene Family
LIU Fan, TIAN Na, SUN Xueli, LIU Jiapeng, WU Junwei, HUANG Yuji, and CHENG Chunzhen
园艺学报 . 2020, (10): 1930 -1946 .  DOI: 10.16420/j.issn.0513-353x.2019-0983