https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner1.jpg|#|苹果
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner2.jpg|#|甘蓝
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner3.jpg|#|菊花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner4.jpg|#|灵芝
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner5.jpg|#|桃
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner6.jpg|#|黄瓜
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner7.jpg|#|蝴蝶兰
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner8.jpg|#|樱桃
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner9.jpg|#|观赏荷花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner10.jpg|#|菊花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner11.jpg|#|月季
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner12.jpg|#|菊花
菠菜雌雄同株性状的全基因组关联分析
汪豪英1,2,*,刘志远2,*,王晓武2,武 剑2,张合龙2,夏志兰1,徐兆生2,**,钱 伟2,**
Genome-wide Association Studies for Monoecism in Spinach
WANG Haoying1,2,*,LIU Zhiyuan2,*,WANG Xiaowu2,WU Jian2,ZHANG Helong2,XIA Zhilan1,XU Zhaosheng2,**,and QIAN Wei2,**
园艺学报 . 2019, (8): 1495 -1502 .  DOI: 10.16420/j.issn.0513-353x.2019-0081