https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner1.jpg|#|苹果
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner2.jpg|#|甘蓝
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner3.jpg|#|菊花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner4.jpg|#|灵芝
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner5.jpg|#|桃
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner6.jpg|#|黄瓜
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner7.jpg|#|蝴蝶兰
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner8.jpg|#|樱桃
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner9.jpg|#|观赏荷花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner10.jpg|#|菊花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner11.jpg|#|月季
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner12.jpg|#|菊花
耐贮黄肉猕猴桃新品种‘贝木’
刘世彪1,*,向小奇1,田启建1,陈继富2,张 慧1,彭小列1,彭清忠1,石泽亮1
A Yellow-fleshed Kiwifruit Cultivar With Better Storability‘Beimu’
LIU Shibiao1,*,XIANG Xiaoqi1,TIAN Qijian1,CHEN Jifu2,ZHANG Hui1,PENG Xiaolie1,PENG Qingzhong1,and SHI Zeliang1
园艺学报 . 2019, (3): 603 -604 .  DOI: 10.16420/j.issn.0513-353x.2018-0167