https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner1.jpg|#|苹果
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner2.jpg|#|甘蓝
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner3.jpg|#|菊花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner4.jpg|#|灵芝
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner5.jpg|#|桃
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner6.jpg|#|黄瓜
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner7.jpg|#|蝴蝶兰
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner8.jpg|#|樱桃
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner9.jpg|#|观赏荷花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner10.jpg|#|菊花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner11.jpg|#|月季
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner12.jpg|#|菊花
抗寒青花椒新品种‘汉源葡萄青椒’
王景燕1,龚 伟1,*,肖千文1,胡 文2,王 跃2,陆春友3,张艳云2,芶国军3
A New Cold Tolerance Green Chinese Prickly Ash Cultivar‘Hanyuan Putao Qingjiao’
WANG Jing-yan1,GONG Wei1,*,XIAO Qian-wen1,HU Wen2,WANG Yue2,LU Chun-you3,ZHANG Yan-yun2,and GOU Guo-jun3
园艺学报 . 2016, (7): 1425 -1426 .  DOI: 10.16420/j.issn.0513-353x.2014-0013