https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner1.jpg|#|苹果
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner2.jpg|#|甘蓝
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner3.jpg|#|菊花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner4.jpg|#|灵芝
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner5.jpg|#|桃
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner6.jpg|#|黄瓜
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner7.jpg|#|蝴蝶兰
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner8.jpg|#|樱桃
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner9.jpg|#|观赏荷花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner10.jpg|#|菊花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner11.jpg|#|月季
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner12.jpg|#|菊花
赤霉素对黄瓜幼苗在根区亚低温下生长与氮积累的影响
白龙强1,*,刘玉梅1,2,*,苗 丽1,张小翠1,李衍素1,贺超兴1,于贤昌1,**
Effect of Gibberellin on Growth and Accumulation of Nitrogen of Cucumber Under Suboptimal Root-zone Temperature
BAI Long-qiang1,*,LIU Yu-mei1,2,*,MIAO Li1,ZHANG Xiao-cui1,LI Yan-su1,HE Chao-xing1,and YU Xian-chang1,**
园艺学报 . 2016, (7): 1383 -1390 .  DOI: 10.16420/j.issn.0513-353x.2016-0044