https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner1.jpg|#|苹果
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner2.jpg|#|甘蓝
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner3.jpg|#|菊花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner4.jpg|#|灵芝
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner5.jpg|#|桃
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner6.jpg|#|黄瓜
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner7.jpg|#|蝴蝶兰
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner8.jpg|#|樱桃
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner9.jpg|#|观赏荷花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner10.jpg|#|菊花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner11.jpg|#|月季
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner12.jpg|#|菊花
杏黄兜兰居群表型多样性分析
周妍慧1,贾瑞冬1,*,杨树华1,赵 鑫1,葛 红1,*,罗文美2,赵新梅2,桑益恒2
Phenotypic Diversity of Paphiopedilum armeniacum Populations
ZHOU Yan-hui1,JIA Rui-dong1,*,YANG Shu-hua1,ZHAO Xin1,GE Hong1,*,LUO Wen-mei2,ZHAO Xin-mei2,and SANG Yi-heng2
园艺学报 . 2016, (7): 1337 -1347 .  DOI: 10.16420/j.issn.0513-353x.2015-0949