https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner1.jpg|#|苹果
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner2.jpg|#|甘蓝
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner3.jpg|#|菊花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner4.jpg|#|灵芝
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner5.jpg|#|桃
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner6.jpg|#|黄瓜
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner7.jpg|#|蝴蝶兰
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner8.jpg|#|樱桃
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner9.jpg|#|观赏荷花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner10.jpg|#|菊花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner11.jpg|#|月季
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner12.jpg|#|菊花
抗寒茶树新品种‘岱鼎御丰’
任志红, 吴焕焕, 肖文敏, 张 虹, 杨圣祥, 孙海伟, 王 健, 高文星
A New Cold Tolerant Tea Cultivar‘Daiding Yufeng’
REN Zhihong, WU Huanhuan, XIAO Wenmin, ZHANG Hong, YANG Shengxiang, SUN Haiwei, WANG Jian, and GAO Wenxing
园艺学报 . 2022, (S2): 287 -288 .  DOI: 10.16420/j.issn.0513-353x.2022-0869