https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner1.jpg|#|苹果
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner2.jpg|#|甘蓝
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner3.jpg|#|菊花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner4.jpg|#|灵芝
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner5.jpg|#|桃
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner6.jpg|#|黄瓜
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner7.jpg|#|蝴蝶兰
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner8.jpg|#|樱桃
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner9.jpg|#|观赏荷花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner10.jpg|#|菊花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner11.jpg|#|月季
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner12.jpg|#|菊花
单细胞转录组测序技术及其在植物中的应用
张舒婷, 张雪莹, 朱晨, 李卓蕴, 傅卓然, 张梓浩, 赖钟雄, 林玉玲
Single Cell Transcriptome Sequencing Technology and Its Application in Plants
ZHANG Shuting, ZHANG Xueying, ZHU Chen, LI Zhuoyun, FU Zhuoran, ZHANG Zihao, LAI Zhongxiong, LIN Yuling
园艺学报 . 2022, (10): 2163 -2173 .  DOI: 10.16420/j.issn.0513-353x.2022-0645