http://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner1.jpg|#|苹果
http://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner2.jpg|#|甘蓝
http://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner3.jpg|#|菊花
http://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner4.jpg|#|灵芝
http://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner5.jpg|#|桃
http://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner6.jpg|#|黄瓜
http://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner7.jpg|#|蝴蝶兰
http://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner8.jpg|#|樱桃
http://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner9.jpg|#|观赏荷花
http://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner10.jpg|#|菊花
http://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner11.jpg|#|月季
http://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner12.jpg|#|菊花
莲子产量相关性状的QTL定位
刘正位1,郭丹丹1,2,彭 静1,朱红莲1,匡 晶1,季 群1,王直新1,丁 毅3,*,柯卫东1,*
QTL Mapping of Six Seed Yield Related Traits in Lotus
LIU Zhengwei1,GUO Dandan1,2,PENG Jing1,ZHU Honglian1,KUANG Jing1,JI Qun1,WANG Zhixin1,DING Yi3,*,and KE Weidong1,*
园艺学报 . 2020, (8): 1565 -1576 .  DOI: 10.16420/j.issn.0513-353x.2019-0665