http://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner1.jpg|#|苹果
http://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner2.jpg|#|甘蓝
http://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner3.jpg|#|菊花
http://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner4.jpg|#|灵芝
http://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner5.jpg|#|桃
http://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner6.jpg|#|黄瓜
http://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner7.jpg|#|蝴蝶兰
http://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner8.jpg|#|樱桃
http://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner9.jpg|#|观赏荷花
http://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner10.jpg|#|菊花
http://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner11.jpg|#|月季
http://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner12.jpg|#|菊花
杏加工专用新品种‘金秀’
赵习平1,*,刘铁铮1,武晓红1,唐焕英2,张宪成3,王景涛1,马文会1,袁立勇2
A New Processing Apricot Cultivar‘Jinxiu’
ZHAO Xi-ping1,*,LIU Tie-zheng1,WU Xiao-hong1,TANG Huan-ying2,ZHANG Xian-cheng3,WANG Jing-tao1,MA Wen-hui1,and YUAN Li-yong2
园艺学报 . 2015, (10): 2091 -2092 .  DOI: 10.16420/j.issn.0513-353x.2014-0817