https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner1.jpg|#|苹果
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner2.jpg|#|甘蓝
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner3.jpg|#|菊花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner4.jpg|#|灵芝
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner5.jpg|#|桃
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner6.jpg|#|黄瓜
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner7.jpg|#|蝴蝶兰
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner8.jpg|#|樱桃
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner9.jpg|#|观赏荷花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner10.jpg|#|菊花
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner11.jpg|#|月季
https://www.ahs.ac.cn/images/0513-353X/images/top-banner12.jpg|#|菊花
早熟玫瑰香味葡萄新品种‘黄金蜜’
郭紫娟, 韩斌, 刘长江, 袁军伟, 李敏敏, 尹勇刚, 孙艳, 贾楠, 赵胜建
A New Early-ripening Grape Cultivar‘Huangjinmi’with Muscat Flavor
GUO Zijuan, HAN Bin, LIU Changjiang, YUAN Junwei, LI Minmin, YIN Yonggang, SUN Yan, JIA Nan, ZHAO Shengjian
园艺学报 . 2022, (11): 2521 -2522 .  DOI: 10.16420/j.issn.0513-353x.2020-0648