ACTA HORTICULTURAE SINICA
 Home   About Journal      Editorial Board   Ethcis Statement   Subscription   Advertisement   Message Board   Contact Us      Chinese
  
Quick Search  
  Adv search
园艺学报
Instruction for author
Online Submission
Templates
Copyright Agreement
Peer Review
Editor-in-Chief
Scientific Editor
Editor Office
Tel:010-82109523
      010-62192388
E-mail:yuanyixuebao@126.com
 
ISSN 0513-353X   CN 11-1924/S
2019, Vol.46 Num.8   
Published: 25 August 2019

Research Notes
New Technologies and New Methods
New Cultivars
Research Papers
2019 Vol.46 Issue.8,Published 25 August 2019

 
Research Notes
1585 Observation on Flower Bud Differentiation and Flowering Process of ‘Hass’Avocado(Persea americana)
LI Juan1,*,SI Yuanyuan1,*,CHEN Weiming2,LUO Xiaoyan1,CHEN Jiezhong2,**,and ZHANG Dengjie1
2019 Vol. 46 (8): 1585-1592 [Abstract] ( 29 ) [HTML 1KB] [ PDF 4765KB] ( 104 )
1593 Investigation and Comprehensive Evaluation on Cluster Shape of Grape Germplasm Resources
LU Yanan1,*,ZHUGE Yaxian1,*,PEI Qingyuan1,MA Wudan1,FAN Xiucai2,LIU Chonghuai2,GUAN Le1,*,and FANG Jinggui1
2019 Vol. 46 (8): 1593-1603 [Abstract] ( 21 ) [HTML 1KB] [ PDF 1863KB] ( 87 )
1604 Analysis of AP3 Homologues In Cucurbitaceous Plant Unisexual Flower Development
CAI Guanghua1,LU Hongfeng2,HUANG Sanwen3,*,and SUN Jinjing2,*
2019 Vol. 46 (8): 1604-1615 [Abstract] ( 32 ) [HTML 1KB] [ PDF 3919KB] ( 56 )
New Technologies and New Methods
1616 Establishment and Application of Multiplex PCR Rapid Detection of Four Citrus Viruses
HUANG Aijun*,WANG Ying,DING Min,LU Zhanjun,and YI Long
2019 Vol. 46 (8): 1616-1622 [Abstract] ( 31 ) [HTML 1KB] [ PDF 1363KB] ( 69 )
New Cultivars
1623 ‘Wenye 6’of a New Coconut Cultivar
SUN Chengxu*,FAN Haikuo,ZHANG Jun,and LIU Rui
2019 Vol. 46 (8): 1623-1624 [Abstract] ( 35 ) [HTML 1KB] [ PDF 3284KB] ( 60 )
1625 A New Cauliflower Cultivar‘Yunsonghua 1’
YANG Long,LI Yirong,SU Yinling,WANG Lingmin,CHEN Guangping,MA Jixian,TANG Zhengfu,DAN Zhong,and MU Wanfu*
2019 Vol. 46 (8): 1625-1626 [Abstract] ( 27 ) [HTML 1KB] [ PDF 904KB] ( 47 )
1627 A New Cultivar of Crabapple‘Shuyuan’
HAN Congcong1,HU Dingmeng1,XU Jingwei1,*,WANG Lihui2,ZHU Shengxiang3,DUN Xingjian1,and REN Fei1
2019 Vol. 46 (8): 1627-1628 [Abstract] ( 35 ) [HTML 1KB] [ PDF 1118KB] ( 63 )
1629 A New Idesia polycarpa Cultivar‘Exuan 1’
CHEN Yaobin1,2,SHI Kaiming1,2,ZHENG Xiaojiang1,2,*,CAO Jian3,DONG Jingzhou1,2,and LIU Hanzhen2
2019 Vol. 46 (8): 1629-1630 [Abstract] ( 31 ) [HTML 1KB] [ PDF 1360KB] ( 67 )
Research Papers
1429 Expression Analysis of Apple MdCYP707A Family Genes and Functional Characterization of MdCYP707A1
ZHANG Tingting,KANG Hui,FU Lulu,YOU Chunxiang,WANG Xiaofei*,and HAO Yujin*
2019 Vol. 46 (8): 1429-1444 [Abstract] ( 114 ) [HTML 1KB] [ PDF 3702KB] ( 258 )
1445 Cloning,Expression Pattern and Promoter Activity Analysis of Flowering Regulatory Gene SVP in Apple(Malus × domestica)
WANG Shixiang,ZUO Xiya,XING Libo,FAN Sheng,ZHANG Dong,HAN Mingyu,and ZHANG Linsen*
2019 Vol. 46 (8): 1445-1457 [Abstract] ( 67 ) [HTML 1KB] [ PDF 3430KB] ( 186 )
1458 Expression Pattern and Function in Juvenile Regulation of B-box Gene PuBBX24 in Pyrus ussuriensis
WANG Rihong,SONG Minyan,WANG Ran,and YANG Yingjie*
2019 Vol. 46 (8): 1458-1472 [Abstract] ( 41 ) [HTML 1KB] [ PDF 3948KB] ( 90 )
1473 Grey Correlation Analysis of Physiological and Biochemical Factors in Embryo Abortion of Seedless Grape
JI Wei1,2,3,*,GUO Rongrong1,2,3,*,WANG Jingbo1,2,3,JIAO Xiaobo1,2,3,YAN Zhao4,CHANG Qinxiang4,DONG Zhigang2,5,and WANG Yuejin1,2,3,**
2019 Vol. 46 (8): 1473-1485 [Abstract] ( 31 ) [HTML 1KB] [ PDF 2435KB] ( 70 )
1486 Effect of CaCl2 Treatment on Cell Wall Degrading Enzymes Activities and Microstructure of Fruit Cracking of Ziziphus jujuba‘Huping Zao’
GUO Hongyan1,BAI Jinhua1,DUAN Fengqin1,XI Xin1,LI Tao1,and GUO Jinping2,*
2019 Vol. 46 (8): 1486-1494 [Abstract] ( 25 ) [HTML 1KB] [ PDF 1933KB] ( 88 )
1495 Genome-wide Association Studies for Monoecism in Spinach
WANG Haoying1,2,*,LIU Zhiyuan2,*,WANG Xiaowu2,WU Jian2,ZHANG Helong2,XIA Zhilan1,XU Zhaosheng2,**,and QIAN Wei2,**
2019 Vol. 46 (8): 1495-1502 [Abstract] ( 29 ) [HTML 1KB] [ PDF 822KB] ( 77 )
1503 Identification and Difference Analysis of the Alternative Splicing Event in the Hermaphroditic Flowers and Male Flowers of Asparagus officinalis
HUANG Ling*,LI Qiongying*,WEI Shugu,LAI Jia,DAI Shundong,ZHANG Qianfang,ZENG Hualan, LIU Jia,and YE Pengsheng**
2019 Vol. 46 (8): 1503-1518 [Abstract] ( 23 ) [HTML 1KB] [ PDF 1639KB] ( 53 )
1519 The Relationship Between Enzymatic Browning and Relevant Physiological Index of Potato Tubers
WANG Li1,2,WANG Wanxing3,SUO Haicui2,HU Xinxi1,QIN Yuzhi1,ZENG Lu1,LI Xiaobo2,*,and XIONG Xingyao1,3,*
2019 Vol. 46 (8): 1519-1530 [Abstract] ( 25 ) [HTML 1KB] [ PDF 4055KB] ( 75 )
1531 Identification and Expression Analysis of the syntaxin Family Genes Response to Powdery Mildew Infection in Melon
DONG Yumei,SUN Jianlei,WANG Chongqi,XIAO Shouhua,GAO Chao*,and JIAO Zigao*
2019 Vol. 46 (8): 1531-1542 [Abstract] ( 18 ) [HTML 1KB] [ PDF 2040KB] ( 82 )
1543 Characterization and Expression Analysis of Petunia PhZPT2-12 Transcription Factor Related to Cold Response
ZHANG Huilin,ZHU Wan,TIAN Li,and ZHANG Wei*
2019 Vol. 46 (8): 1543-1552 [Abstract] ( 36 ) [HTML 1KB] [ PDF 2187KB] ( 82 )
1553 Identification and Genetic Diversity Analysis of Interspecific F1 Hybrids Between Chrysanthemum nankingense × C. lavandulifolium
LIU Yingxin,LI Peitong,CHI Tianhua,WANG Haibin,GUAN Zhiyong,FANG Weimin,CHEN Fadi,and ZHANG Fei*
2019 Vol. 46 (8): 1553-1564 [Abstract] ( 23 ) [HTML 1KB] [ PDF 2973KB] ( 89 )
1565 Studies on the Flower Bud Differentiation of Clematis glauca
YANG Yi,WANG Kuiling,LIU Qinghua,JIANG Xinqiang,HAO Qing,and LIU Qingchao*
2019 Vol. 46 (8): 1565-1575 [Abstract] ( 23 ) [HTML 1KB] [ PDF 4192KB] ( 69 )
1576 Primary Identification of the Pathogen Causing Anthracnose of Nandina domestica in Chengdu,Sichuan
WANG Tongtong,GAO Fen,LIU Dan,and LI Peili*
2019 Vol. 46 (8): 1576-1584 [Abstract] ( 16 ) [HTML 1KB] [ PDF 865KB] ( 72 )
ACTA HORTICULTURAE SINICA
“中国园艺学会2019年学术年会”征文通知
Horticultural Plant Journal accepted for indexing in SCIE
Horticultural Plant Journal(《园艺学报》英文刊) 主页迁移通知
《园艺学报》2019年新品种专辑征稿
“中国园艺学会2019年学术年会”征文通知
《Horticultural Plant Journal》被BIOSIS Previews (BP)数据库收录
Horticultural Plant Journal is now indexed in Scopus and CSTPCD.
《Horticultural Plant Journal》2018年被“中国科技核心期刊”数据库收录
《园艺学报》蝉联“百种中国杰出学术期刊”荣誉称号
《园艺学报》被Scopus数据库收录
《园艺学报》12篇论文入选“领跑者5000中国精品科技期刊
《园艺学报》蝉联“百种中国杰出学术期刊”和“中国精品科技期刊”
Horticultural Plant Journal(《园艺学报》英文版)征稿启事
《园艺学报》入选“2016中国国际影响力优秀学术期刊”
《园艺学报》8篇论文入选 2016领跑者5000
《园艺学报》第15次蝉联“百种中国杰出学术期刊”荣誉称号
欢迎订阅《园艺学报》
More>> 
·Beijing University of Agriculture
· Institute of Vegetables and Flowers, Chinese Academy of Agricultural Sciences
·College of Horticulture, Shenyang Agricultural University
·College of Horticulture Science and Engineering, Shandong Agricultural University
·College of Horticulture & Forestry Sciences, Huazhong Agricultural University
·Flower Research Institute, Yunnan Academy of Agricultural Sciences
·College of Horticulture, Nanjing Agricultural University
·Zhejiang University
·Tianjin Kernel Cucumber Research Institute, Tianjin, China
·The Institute of Vegetables, Tianjin Academy of Agricultural Sciences
·College of Horticulture, Northeast Agricultural University
·School of Life Science, Henan Agricultural University
·College of Horticulture, Northwest A & F University
·Institute of Horticulture Research, Anhui Academy of Agricultural Sciences
More>> 
 
ACTA HORTICULTURAE SINICA
Copyright © 2011 OFFICE OF ACTA HORTICULTURAE SINICA
Tel: 010-82109523 E-Mail: yuanyixuebao@126.com
Support by: Beijing Magtech Co.Ltd

  扫描关注微信