ACTA HORTICULTURAE SINICA
 Home   About Journal      Editorial Board   Ethcis Statement   Subscription   Advertisement   Message Board   Contact Us      Chinese
  
Quick Search  
  Adv search
园艺学报
Instruction for author
Online Submission
Templates
Copyright Agreement
Peer Review
Editor-in-Chief
Scientific Editor
Editor Office
Tel:010-82109523
      010-62192388
E-mail:yuanyixuebao@126.com
 
ISSN 0513-353X   CN 11-1924/S
2018, Vol.45 Num.8   
Published: 25 August 2018

Research Notes
New Technologies and New Methods
New Cultivars
Research Papers
2018 Vol.45 Issue.8,Published 25 August 2018

 
Research Notes
1587 First Report of East Asian passiflora virus Infecting Passiflora edulis in Fujian,China
XIE Lixue,ZHANG Lijie,ZHANG Xiaoyan,ZHENG Shan,and LI Tao*
2018 Vol. 45 (8): 1587-1594 [Abstract] ( 23 ) [HTML 1KB] [ PDF 792KB] ( 40 )
1595 Expression Analysis of B,C and E Class MADS-box Genes in Cymbidium ensifolium
XIANG Lin1,CHEN Yue2,CHEN Liping2,and SUN Chongbo2,3,*
2018 Vol. 45 (8): 1595-1604 [Abstract] ( 21 ) [HTML 1KB] [ PDF 1053KB] ( 38 )
New Technologies and New Methods
1605 Research on the Fast Detection of Candidatus Liberibacter Asiaticus with DTBIA
DING Fang1,2,6,WANG Qinglian2,XU Guoliang1,ZHOU Jiale1,ZENG Jiwu3,YAN Xiang4,XIA Changxiu4,GUO Jun5,LIU Yongzhong2,HONG Ni1,6,WANG Guoping1,6,PENG Shu’ang2,*,and John S HARTUNG7,*
2018 Vol. 45 (8): 1605-1612 [Abstract] ( 14 ) [HTML 1KB] [ PDF 2113KB] ( 43 )
1613 Establishment of Loop-mediated Isothermal Amplification Assay for Detection of Potato virus S Ordinary Strain
LI Huawei,XU Yongqing,LUO Wenbin,JI Rongchang,LIU Zhonghua,XU Guochun,ZHANG Hong,LI Guoliang,LIN Zhaomiao,QIU Yongxiang,QIU Sixin,and TANG Hao*
2018 Vol. 45 (8): 1613-1620 [Abstract] ( 22 ) [HTML 1KB] [ PDF 1994KB] ( 28 )
New Cultivars
1621 A New Early Ripening Apple Cultivar‘Huadan’
ZHANG Ruiping,YAN Zhenli*,ZHANG Hengtao,LIU Zhenzhen,GAO Qiming,and GUO Guonan
2018 Vol. 45 (8): 1621-1622 [Abstract] ( 18 ) [HTML 1KB] [ PDF 1147KB] ( 42 )
1623 A New Pepper Hybrid Cultivar‘Xinke 18’
GUO Zhiwei1,2,LI Zhenxia1,*,REN Fusen2,and CHEN Haofang2
2018 Vol. 45 (8): 1623-1624 [Abstract] ( 11 ) [HTML 1KB] [ PDF 830KB] ( 32 )
1625 A New Pumpkin Cultivar‘Beimi 2’
WANG Changlin* and DUAN Ying
2018 Vol. 45 (8): 1625-1626 [Abstract] ( 15 ) [HTML 1KB] [ PDF 3059KB] ( 24 )
1627 A New Melon Cultivar‘Jiamicui’
SUN Chunqing*,MA Zhihu,SUN Guosheng,ZHANG Zhenchao,and DAI Zhongliang*
2018 Vol. 45 (8): 1627-1628 [Abstract] ( 12 ) [HTML 1KB] [ PDF 1140KB] ( 28 )
1629 A New Cultivar of Osmanthus fragrans‘Yongfu Caixia’
ZANG Dekui*
2018 Vol. 45 (8): 1629-1630 [Abstract] ( 27 ) [HTML 1KB] [ PDF 232KB] ( 35 )
Research Papers
1429 Effects of MdMYB10 Gene on Phenylalanine Metabolism of Apple Peel
ZHANG Bo1,QU Dong2,YANG Huijuan1,YANG Yazhou1,WANG Fan1,ZHU Zhenzhen1,and ZHAO Zhengyang1,*
2018 Vol. 45 (8): 1429-1440 [Abstract] ( 94 ) [HTML 1KB] [ PDF 1305KB] ( 135 )
1441 Function Analysis of VvmiR397a and Its Target Genes VvLACs in Grape Berry Development
WANG Wenran1,WANG Chen1,*,XIE Zhenqiang2,JIA Haifeng1,TANG Wei1,CUI Mengjie1,and FANG Jinggui1
2018 Vol. 45 (8): 1441-1455 [Abstract] ( 29 ) [HTML 1KB] [ PDF 2576KB] ( 75 )
1456 Investigation and Analysis on the Berry Shape of Grape Germplasm Resources
ZHANG Peian1,FAN Xiucai2,LIU Zhongjie1,WU Weiming3,LIU Chonghuai2,*,and FANG Jinggui1,*
2018 Vol. 45 (8): 1456-1466 [Abstract] ( 94 ) [HTML 1KB] [ PDF 1508KB] ( 130 )
1467 Differential Monoterpenes Accumulation of‘Xiangfei’and‘Zao Meiguixiang’Grapes Between Greenhouse and Open-field Cultivation
SUN Lei,QIAN Xu,ZHANG Guojun,YAN Ailing,WANG Xiaoyue,WANG Huiling,REN Jiancheng,and XU Haiying*
2018 Vol. 45 (8): 1467-1478 [Abstract] ( 42 ) [HTML 1KB] [ PDF 1635KB] ( 61 )
1479 Screening and Expression Analysis of Related Genes Based on Transcriptome Sequencing of Ginkgo Flower Buds at Three Differentiation Stages
HE Chongdan1,2,CAI Yumeng2,LI Meng1,2,DONG Jinjin2,LIU Wei2,WANG Junyi2,and WANG Yiqiang1,2,*
2018 Vol. 45 (8): 1479-1490 [Abstract] ( 39 ) [HTML 1KB] [ PDF 1482KB] ( 71 )
1491 Isolation of the Citrus CsHB1 Gene Promoter and Its Preliminary Functional Analysis
ZHANG Mengyuan1,2,XIE Xingnan1,LI Ying1,and GE Xiaoxia1,*
2018 Vol. 45 (8): 1491-1500 [Abstract] ( 53 ) [HTML 1KB] [ PDF 2379KB] ( 73 )
1501 Cloning and Expression Analysis of miR166 Primary Gene during the Early Stage of Somatic Embryogenesis of Longan
ZHANG Qinglin,SU Liyao,LI Xue,ZHANG Shuting,XU Xiaoping,CHEN Xiaohui,WANG Peiyu,LI Rong,ZHANG Zihao,CHEN Yukun,LAI Zhongxiong*,and LIN Yuling*
2018 Vol. 45 (8): 1501-1512 [Abstract] ( 27 ) [HTML 1KB] [ PDF 1603KB] ( 48 )
1513 Effect of S-adenosylmethionine on Growth and Physiological Metabolism of Cucumber Cutting Seedlings
LIU Xin,LI Xiaotong,JING Xin,WANG Shuoshuo,GONG Biao,WEI Min,and SHI Qinghua*
2018 Vol. 45 (8): 1513-1522 [Abstract] ( 22 ) [HTML 1KB] [ PDF 742KB] ( 45 )
1523 Effects of Overexpression of SlMYB102 on the Tomato Seed Germination and Growth
ZHANG Xu,CHEN Lichen,and REN Zhonghai*
2018 Vol. 45 (8): 1523-1534 [Abstract] ( 78 ) [HTML 1KB] [ PDF 2658KB] ( 56 )
1535 Genome Wide Identification and Expression Analysis of the bZIP Gene Family in Pepper
WEI Ruimin,ZHENG Jingyuan,LIU Feng,MA Yanqing,LI Xuefeng,YANG Bozhi,ZOU Xuexiao,XIE Lingling*,and DAI Xiongze*
2018 Vol. 45 (8): 1535-1550 [Abstract] ( 37 ) [HTML 1KB] [ PDF 2978KB] ( 65 )
1551 Development of SSR Markers Based on Potato Genome Sequence and Construction of A Higher-density Linkage Map
XIAO Guilin1,XU Zhuqing1,CAO Hongju1,LI Jingcai2,XIA Junhui1,*,and SONG Botao1
2018 Vol. 45 (8): 1551-1562 [Abstract] ( 10 ) [HTML 1KB] [ PDF 1078KB] ( 33 )
1563 Effects of Widening Row Spacing and Shortening Plant Spacing on the Photosynthetic Characteristics,Yield and Quality of Potato
YANG Xiaolu,YANG Hang,WANG Jichun*,AN Jiangang,CHEN Longtong,and WANG Xing
2018 Vol. 45 (8): 1563-1574 [Abstract] ( 25 ) [HTML 1KB] [ PDF 732KB] ( 59 )
1575 Effects of Ethylene on Opening and Senescence Process of Herbaceous Peony Cut Flowers‘Banker Hill’and‘Yangfei Chuyu’
YANG Ruowen*,ZHANG Ping*,XUE Yuqian,XUE Jingqi,WANG Shunli**,and ZHANG Xiuxin**
2018 Vol. 45 (8): 1575-1586 [Abstract] ( 23 ) [HTML 1KB] [ PDF 1787KB] ( 37 )
ACTA HORTICULTURAE SINICA
《园艺学报》2018年新品种专辑征稿
《园艺学报》被Scopus数据库收录
《园艺学报》12篇论文入选“领跑者5000中国精品科技期刊
《园艺学报》蝉联“百种中国杰出学术期刊”和“中国精品科技期刊”
欢迎关注《园艺学报》微信平台
Horticultural Plant Journal(《园艺学报》英文版)征稿启事
《园艺学报》入选“2016中国国际影响力优秀学术期刊”
《园艺学报》8篇论文入选 2016领跑者5000
《园艺学报》第15次蝉联“百种中国杰出学术期刊”荣誉称号
《园艺学报》蝉联“中国百种杰出学术期刊” 英文版《Horticultural Plant Journal》获准创刊
《园艺学报》22篇论文入选“领跑者5000顶尖学术论文”
欢迎订阅《园艺学报》
More>> 
·Beijing University of Agriculture
· Institute of Vegetables and Flowers, Chinese Academy of Agricultural Sciences
·College of Horticulture, Shenyang Agricultural University
·College of Horticulture Science and Engineering, Shandong Agricultural University
·College of Horticulture & Forestry Sciences, Huazhong Agricultural University
·Flower Research Institute, Yunnan Academy of Agricultural Sciences
·College of Horticulture, Nanjing Agricultural University
·Zhejiang University
·Tianjin Kernel Cucumber Research Institute, Tianjin, China
·The Institute of Vegetables, Tianjin Academy of Agricultural Sciences
·College of Horticulture, Northeast Agricultural University
·School of Life Science, Henan Agricultural University
·College of Horticulture, Northwest A & F University
·Institute of Horticulture Research, Anhui Academy of Agricultural Sciences
More>> 
 
ACTA HORTICULTURAE SINICA
Copyright © 2011 OFFICE OF ACTA HORTICULTURAE SINICA
Tel: 010-82109523 E-Mail: yuanyixuebao@126.com
Support by: Beijing Magtech Co.Ltd

  扫描关注微信