ACTA HORTICULTURAE SINICA
 Home   About Journal      Editorial Board   Ethcis Statement   Subscription   Advertisement   Message Board   Contact Us      Chinese
  
Quick Search  
  Adv search
园艺学报
Instruction for author
Online Submission
Templates
Copyright Agreement
Peer Review
Editor-in-Chief
Scientific Editor
Editor Office
Tel:010-82109523
      010-62192388
E-mail:yuanyixuebao@126.com
 
ISSN 0513-353X   CN 11-1924/S
2017, Vol.44 Num.12   
Published: 25 December 2017

Research Notes
New Cultivars
Review
Research Papers
2017 Vol.44 Issue.12,Published 25 December 2017

 
Research Notes
2351 The Growth and Gene Expression Characteristics of Fragaria × ananassa ‘Ningyu’Response to Drought Stress
ZHANG Chaobo,LI Ao,CUI Mengjie,LIU Zhongjie,CHEN Lide,JIA Haifeng,and FANG Jinggui*
2017 Vol. 44 (12): 2351-2360 [Abstract] ( 46 ) [HTML 1KB] [ PDF 1284KB] ( 84 )
2361 Variations of Anthocyanin and Chlorophyll Contents and Composition in ‘Northland’Blueberry Leaf Throughout the Color Changing Process in Autumn
LI Binbin,YANG Junfeng,GAO Yuan,PAN Meina,and HOU Zhixia*
2017 Vol. 44 (12): 2361-2371 [Abstract] ( 32 ) [HTML 1KB] [ PDF 939KB] ( 57 )
2372 Effects of Red and Blue Light Qualities on Main Fruit Quality of Tomato During Color-turning Period
LI Yan1,2,3,4,*,WANG Liwei5,WEN Lianlian1,WEI Min1,2,4,SHI Qinghua1,2,3,4,YANG Fengjuan1,3,4,and WANG Xiufeng1,3
2017 Vol. 44 (12): 2372-2382 [Abstract] ( 35 ) [HTML 1KB] [ PDF 4080KB] ( 71 )
2383 Technical System Construction of Plasmodiophora brassicae Single-spore Isolation and Identification of Plasmodiophora brassicae in Shenyang Area
LIU Yifan,WANG Sai,CHANG Hong,GAO Shiqi,ZHAO Ying,JI Ruiqin*,and FENG Hui
2017 Vol. 44 (12): 2383-2390 [Abstract] ( 16 ) [HTML 1KB] [ PDF 1815KB] ( 33 )
2391 Study on the Flower Bud Metabolomics of Petunia hybrida‘Fantasy’Grown Under Weak Light or Short Day Conditions
YUE Yuanzheng1,2,LIU Siyu2,YIN Chaoqun2,GUO Rui2,YANG Mei2,TIAN Shaoze2,and HU Huirong2,*
2017 Vol. 44 (12): 2391-2398 [Abstract] ( 27 ) [HTML 1KB] [ PDF 725KB] ( 65 )
2399 Research on Construction of Sense and Antisense Plant Expression Vectors of NtPLATZ1 Gene in Narcissus tazetta var. chinensis and Genetic Transformation to Tobacco Plants
WANG Weiying,LI Haiming,DAI Yimin,and LIN Jiangbo*
2017 Vol. 44 (12): 2399-2407 [Abstract] ( 17 ) [HTML 1KB] [ PDF 2005KB] ( 45 )
New Cultivars
2425 ‘Zijinhong’,a New Red-flowered Strawberry Cultivar
WANG Qinglian,ZHAO Mizhen*,WANG Zhuangwei,WU Weimin,and QIAN Yaming
2017 Vol. 44 (12): 2425-2426 [Abstract] ( 50 ) [HTML 1KB] [ PDF 1117KB] ( 62 )
2427 A New Pepper F1 Hybrid‘Longjiao 10’
WANG Lanlan*,CHEN Lingzhi,WEI Bingqiang,and ZHANG Ru
2017 Vol. 44 (12): 2427-2428 [Abstract] ( 29 ) [HTML 1KB] [ PDF 1337KB] ( 60 )
2429 A New Auricularia polytricha Cultivar‘Shener 4’
YU Hailong1,2,*,Lü Beibei3,*,TAN Qi1,SHANG Xiaodong1,ZHANG Meiyan1,SONG Chunyan1,and ZHANG Lujun1,**
2017 Vol. 44 (12): 2429-2430 [Abstract] ( 33 ) [HTML 1KB] [ PDF 794KB] ( 35 )
2431 A New Morchella Cultivar‘Chuan Yangdujun 6’
CHEN Ying,TANG Jie,PENG Weihong*,GAN Bingcheng,HUANG Zhongqian,and WANG Yong
2017 Vol. 44 (12): 2431-2430 [Abstract] ( 38 ) [HTML 1KB] [ PDF 1132KB] ( 58 )
Review
2408 Advances in the Research on Salt Tolerance of Potato
LI Qing1,2,QIN Yuzhi2,HU Xinxi2,WANG Wanxing1,*,and XIONG Xingyao1,2,*
2017 Vol. 44 (12): 2408-2424 [Abstract] ( 60 ) [HTML 1KB] [ PDF 1156KB] ( 121 )
Research Papers
2245 Gene Cloning and Functional Identification of an Apple MdMYB2 Gene
QU Fengjia,AN Jianping,YAO Jifang,LI Haohao,LI Yuanyuan,YOU Chunxiang,WANG Xiaofei*,and HAO Yujin*
2017 Vol. 44 (12): 2245-2254 [Abstract] ( 122 ) [HTML 1KB] [ PDF 2018KB] ( 235 )
2255 Functional Identification of Salt Tolerance and ABA Sensitivity of Apple U-box E3 Ubiquitin Ligase MdPUB24
QI Chenhui,ZHAO Xianyan,HAN Pengliang,JIANG Han,WANG Yongxu,HU Dagang*,and HAO Yujin*
2017 Vol. 44 (12): 2255-2264 [Abstract] ( 31 ) [HTML 1KB] [ PDF 1890KB] ( 112 )
2265 Cloning and Expression Analysis of HLB-associated Salicylic Acid Carboxyl Methyltransferase Gene CsSAMT-1 in Citrus
BAI Xiaojing,XU Lanzhen,JIA Ruirui,ZHOU Pengfei,CHEN Min,HE Yongrui,PENG Aihong,LEI Tiangang,LI Qiang,YAO LiXiao,CHEN Shanchun*,and ZOU Xiuping*
2017 Vol. 44 (12): 2265-2274 [Abstract] ( 47 ) [HTML 1KB] [ PDF 1643KB] ( 103 )
2275
LI Zhengnan,ZHANG Shuangna,ZHANG Zunping,FAN Xudong,REN Fang,HU Guojun,and DONG Yafeng*
2017 Vol. 44 (12): 2275-2284 [Abstract] ( 30 ) [HTML 1KB] [ PDF 1321KB] ( 61 )
2285 Analysis on Evolutionary Characteristics and the Temporal and Spatial Expression Patterns of miR166 Gene Family in Dimocarpus longan
LIN Yuling,ZHANG Qinglin,ZENG Youjing,CHEN Xiaohui,ZHANG Zihao,CHEN Yukun,and LAI Zhongxiong*
2017 Vol. 44 (12): 2285-2295 [Abstract] ( 58 ) [HTML 1KB] [ PDF 2971KB] ( 116 )
2296 MrMYB1-MrbHLH1,a Potential Visible Reporter Gene in Horticultural Plant Transformation
ZHANG Xili,YIN Xueren,LI Fang,CHEN Kunsong,and LIU Xiaofen*
2017 Vol. 44 (12): 2296-2304 [Abstract] ( 76 ) [HTML 1KB] [ PDF 4626KB] ( 106 )
2305 Genome-wide Identification and Expression Analysis of GRAS Gene Family in Pepper
ZHANG Huanxin,DONG Chunjuan,and SHANG Qingmao*
2017 Vol. 44 (12): 2305-2317 [Abstract] ( 52 ) [HTML 1KB] [ PDF 1741KB] ( 104 )
2318 Studies of Indexes and Evaluation of Low Nitrogen Tolerance of Pepper at Seedling Stage
WANG Chunping1,*,ZHANG Shicai2,*,LEI Kairong1,HUANG Renzhong2,Lü Zhonghua2,WU Hong1,JIANG Xiaoying1,LI Yifei2,TANG Rongli1,HUANG Qizhong2,**,and LIN Qing1,**
2017 Vol. 44 (12): 2318-2326 [Abstract] ( 36 ) [HTML 1KB] [ PDF 734KB] ( 66 )
2327 Phytophthora Disease Control and Growth Promotion of Pepper by Pythium oligandrum
YIN Jie and YUAN Ling*
2017 Vol. 44 (12): 2327-2337 [Abstract] ( 33 ) [HTML 1KB] [ PDF 1221KB] ( 44 )
2338 Analysis of Green-center Characteristics and Establishment of Green-center Comprehensive Evaluation Standard for 49 Spray Cut Chrysanthemum Cultivars
ZHAO Qianru,FANG Weimin,GUAN Zhiyong,CHEN Fadi,and TENG Nianjun*
2017 Vol. 44 (12): 2338-2350 [Abstract] ( 27 ) [HTML 1KB] [ PDF 2579KB] ( 54 )
ACTA HORTICULTURAE SINICA
《园艺学报》被Scopus数据库收录
《园艺学报》12篇论文入选“领跑者5000中国精品科技期刊
《园艺学报》蝉联“百种中国杰出学术期刊”和“中国精品科技期刊”
欢迎关注《园艺学报》微信平台
Horticultural Plant Journal(《园艺学报》英文版)征稿启事
《园艺学报》入选“2016中国国际影响力优秀学术期刊”
《园艺学报》8篇论文入选 2016领跑者5000
《园艺学报》第15次蝉联“百种中国杰出学术期刊”荣誉称号
《园艺学报》蝉联“中国百种杰出学术期刊” 英文版《Horticultural Plant Journal》获准创刊
《园艺学报》22篇论文入选“领跑者5000顶尖学术论文”
欢迎订阅《园艺学报》
More>> 
·Beijing University of Agriculture
· Institute of Vegetables and Flowers, Chinese Academy of Agricultural Sciences
·College of Horticulture, Shenyang Agricultural University
·College of Horticulture Science and Engineering, Shandong Agricultural University
·College of Horticulture & Forestry Sciences, Huazhong Agricultural University
·Flower Research Institute, Yunnan Academy of Agricultural Sciences
·College of Horticulture, Nanjing Agricultural University
·Zhejiang University
·Tianjin Kernel Cucumber Research Institute, Tianjin, China
·The Institute of Vegetables, Tianjin Academy of Agricultural Sciences
·College of Horticulture, Northeast Agricultural University
·School of Life Science, Henan Agricultural University
·College of Horticulture, Northwest A & F University
·Institute of Horticulture Research, Anhui Academy of Agricultural Sciences
More>> 
 
ACTA HORTICULTURAE SINICA
Copyright © 2011 OFFICE OF ACTA HORTICULTURAE SINICA
Tel: 010-82109523 E-Mail: yuanyixuebao@126.com
Support by: Beijing Magtech Co.Ltd

  扫描关注微信