ACTA HORTICULTURAE SINICA
 Home   About Journal      Editorial Board   Ethcis Statement   Subscription   Advertisement   Message Board   Contact Us      Chinese
  
Quick Search  
  Adv search
园艺学报
Instruction for author
Online Submission
Templates
Copyright Agreement
Peer Review
Editor-in-Chief
Scientific Editor
Editor Office
Tel:010-82109523
      010-62192388
E-mail:yuanyixuebao@126.com
 
 
2020 Vol.47 Issue.7,
Published 25 July 2020

Research Notes
New Technologies and New Methods
New Cultivars
Research Papers
 
Research Papers
1225 Effect of Sulfur on Apple Replanted Soil Environment and Growth of Malus hupehensis Seedlings
JIANG Weitao1,LI Qianjin2,WANG Haiyan1,CHEN Ran1,XIANG Li1,LIU Entai3,CHEN Xuesen1,SHEN Xiang1,YIN Chengmiao1,*,and MAO Zhiquan1,*
2020 Vol. 47 (7): 1225-1236 [Abstract] ( 63 ) [HTML 1KB] [ PDF 887KB] ( 104 )
1237 Genome-wide Identification and Expression Analysis of miR396 Family During Adventitious Root Development in Apple
WEI Yanhong,LIU Zhen,LI Ke,MENG Yuan,WANG Hui,MAO Jiangping,MA Doudou,LI Shaohuan,MA Juanjuan,LU Xian,and ZHANG Dong*
2020 Vol. 47 (7): 1237-1252 [Abstract] ( 38 ) [HTML 1KB] [ PDF 3199KB] ( 88 )
1253 Biological Characteristics and Host Range of Athelia bombacina Causing Postharvest Fruit Rot on Pear
JIA Xiaohui1,2,WANG Wenhui1,*,FU Junfan2,*,DU Yanmin1,WANG Yang1,ZHOU Rujun2,and LIU Bailin1
2020 Vol. 47 (7): 1253-1263 [Abstract] ( 26 ) [HTML 1KB] [ PDF 2852KB] ( 28 )
1264 Research on Control of Disease Resistance by Stilbene Synthase Genes Derived from Chinese wild Vitis quinquangularis
ZHAO Kaixi,DING Xi,and WANG Yuejin*
2020 Vol. 47 (7): 1264-1276 [Abstract] ( 35 ) [HTML 1KB] [ PDF 5701KB] ( 46 )
1277 Analysis of Gene Characteristic and Expression Pattern of LIM Family in Grape
MAO Juan,LU Shixiong,WANG Ping,MA Zonghuan,LIU Tao,HE Honghong,NAI Guojie,ZHANG Zhiqiang,and CHEN Baihong*
2020 Vol. 47 (7): 1277-1288 [Abstract] ( 43 ) [HTML 1KB] [ PDF 2662KB] ( 58 )
1289 Differences in Tissue Structure and Physiological Changes of‘Xuxiang’and‘Hayward’Kiwifruit Fruits During Cold Storage
GAO Meng,QU Wei,RAN Bian,and RAO Jingping*
2020 Vol. 47 (7): 1289-1300 [Abstract] ( 42 ) [HTML 1KB] [ PDF 3179KB] ( 35 )
1301 Cloning and Expression Under Abiotic Stress of Br14-3-3 in Brassica rapa subsp. rapifera
WANG Ruonan,LI Ju,MIAO Hongyu,and YAN Haifang*
2020 Vol. 47 (7): 1301-1311 [Abstract] ( 26 ) [HTML 1KB] [ PDF 981KB] ( 26 )
1312 Cloning and Prokaryotic Expression Analysis of a Transcription Factor Gene SlWRKY16 in Tomato
ZHOU Tao1,2,WANG Juan2,WANG Lulu1,WANG Baike2,HU Jiahui1,2,LAN Haiyan1,*,and YU Qinghui2,*
2020 Vol. 47 (7): 1312-1322 [Abstract] ( 32 ) [HTML 1KB] [ PDF 1926KB] ( 100 )
1323 Expressied Analysis of miRNA with Tomato JA Deficient Mutant Reponse to Botrytis cinerea Infection
LI Linlin1,JIN Hua1,LIU Sichao3,ZOU Jixiang1,and LI Tianlai2,*
2020 Vol. 47 (7): 1323-1334 [Abstract] ( 29 ) [HTML 1KB] [ PDF 1603KB] ( 45 )
1335 Screening and Analysis of Rose(Rosa hybrida)RhNAC31 Interacting Proteins by Yeast Two-Hybrid System
DING Aiqin1,2,HAN Kunjie1,YANG Lichen1,ZHANG Zhujun1,GENG Ziwen1,FU Lufeng1,LIU Qinghua1,*,and JIANG Xinqiang1,*
2020 Vol. 47 (7): 1335-1344 [Abstract] ( 41 ) [HTML 1KB] [ PDF 1915KB] ( 48 )
1345 Construction of Transformation System and Integration of LrCCoAOMT Gene into Lilium lancifolium
FU Yongyao1,Liu Jianling1,ZHU Yiyong1,XU Wenji1,Lei Meiyan2,and YANG Liping1,*
2020 Vol. 47 (7): 1345-1358 [Abstract] ( 29 ) [HTML 1KB] [ PDF 2277KB] ( 23 )
1359 Explore the Key Period of Floral Determination Based on the Microstructure and Photosynthetic Characteristics in Phalaenopsis
XU Shenping,ZHANG Yan,YUAN Xiuyun,and CUI Bo*
2020 Vol. 47 (7): 1359-1368 [Abstract] ( 47 ) [HTML 1KB] [ PDF 3040KB] ( 54 )
1369 A Preliminary Study on Identity and Pathogenicity of Common Fungi Associated with Diseased Leaves of Oncidium sp. in Hainan Island
GUO Xiangyang1,GAO Jie1,SONG Xiqiang1,LING Peng1,ZHOU Yang1,HAO Daicheng2,LI Weishi2,and DING Qiong1,*
2020 Vol. 47 (7): 1369-1382 [Abstract] ( 30 ) [HTML 1KB] [ PDF 3040KB] ( 29 )
Research Notes
1383 Distribution,Molecular Characterization and Genome Sequence of Actinidia virus A(AcVA)and Actinidia virus B(AcVB)in Shaanxi
ZHAO Lei1,ZHANG Yuanle1,HUANG Qianru1,HOU Caiting1,WU Kuan1,3,CAO Mengji4,WANG Qiaochun1,2,*,and WU Yunfeng1,*
2020 Vol. 47 (7): 1383-1390 [Abstract] ( 31 ) [HTML 1KB] [ PDF 1054KB] ( 40 )
1391 Detection and Identification of Tomato spotted wilt tospovirus on Pepper from Qinghai Province
WU Shuhua1,*,TU Liqin1,*,XIAN Wenrong2,YAN Jiahui2,GAO Danna1,JI Ying2,TAO Xiaorong3,ZHOU Yijun1,GUO Qingyun2,**,and JI Yinghua1,**
2020 Vol. 47 (7): 1391-1400 [Abstract] ( 27 ) [HTML 1KB] [ PDF 2142KB] ( 41 )
1401 Effects of Epicuticular Waxes on the Physiological Characteristics of Blue- leaf Hosta
SHAO Meini1,HAO Xin2,CUI Na1,QU Bo1,GUAN Ping1,JIA Weikang1,and XU Yufeng1,*
2020 Vol. 47 (7): 1401-1411 [Abstract] ( 23 ) [HTML 1KB] [ PDF 899KB] ( 43 )
New Technologies and New Methods
1412 Development and Evaluation of a Real-time Fluorescent Quantitative PCR Assay for Detection of Sweet Potato Latent Virus-Lotus in Lotus Plants
HE Zhen,DONG Tingting,WU Weiwen,CHEN Wen,and LI Liangjun*
2020 Vol. 47 (7): 1412-1420 [Abstract] ( 23 ) [HTML 1KB] [ PDF 1595KB] ( 23 )
New Cultivars
1421 A New Okra Cultivar‘Wanqiukui 1’
TIAN Changjiu,YE Sihong*,and LIU Fei
2020 Vol. 47 (7): 1421-1422 [Abstract] ( 29 ) [HTML 1KB] [ PDF 1225KB] ( 24 )
1423 A New Watermelon Cultivar‘Shannong 12’
MA Jianxiang,ZHANG Xian*,ZHANG Yong,LI Hao,WEI Chunhua,YANG Jianqiang,XU Nana,and WANG Enyu
2020 Vol. 47 (7): 1423-1424 [Abstract] ( 29 ) [HTML 1KB] [ PDF 978KB] ( 54 )
1425 A New Phalaenopsis Cultivar‘Xiaotao’
Lü Fubing*,CHEN Heming*,LI Zuo,and XIAO Wenfang
2020 Vol. 47 (7): 1425-1426 [Abstract] ( 24 ) [HTML 1KB] [ PDF 1466KB] ( 43 )
1427 A New Ganoderma Cultivar‘Nan-GL11’
LIN Xingsheng,LIN Zhanxi*,LIN Hui,LIN Dongmei,LUO Hailing,and HU Yingping
2020 Vol. 47 (7): 1427-1428 [Abstract] ( 34 ) [HTML 1KB] [ PDF 1095KB] ( 53 )
ACTA HORTICULTURAE SINICA
Copyright © 2011 OFFICE OF ACTA HORTICULTURAE SINICA
Tel: 010-82109523 E-Mail: yuanyixuebao@126.com
Support by: Beijing Magtech Co.Ltd

  扫描关注微信