ACTA HORTICULTURAE SINICA
 Home   About Journal      Editorial Board   Ethcis Statement   Subscription   Advertisement   Message Board   Contact Us      Chinese
  
Quick Search  
  Adv search
园艺学报
Instruction for author
Online Submission
Templates
Copyright Agreement
Peer Review
Editor-in-Chief
Scientific Editor
Editor Office
Tel:010-82109523
      010-62192388
E-mail:yuanyixuebao@126.com
 
Other articles related with "S 664.1":
601 DING Xinxin1,ZHANG Xiaojun1,ZHANG Qingyuan2,LI Qiuyu1,NIU Tiequan1,HAO Yanyan1,and LIU Qunlong1,*
  A New Walnut Cultivar‘Nonghe 1’
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2020 Vol.47 (3): 601-602 [Abstract] (71) [HTML 1 KB] [PDF 1423 KB] (118)
2759 SHI Minhua*,WU Jing,HE Qi,and LIU Xin
  A New Walnut Cultivar‘Jinhe 1’
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2019 Vol.46 (S2): 2759-2760 [Abstract] (29) [HTML 1 KB] [PDF 1233 KB] (64)
2761 SUN Chao,WANG Cuixiang,LIANG Yan,and HAN Chuanming*
  A New Walnut Cultivar‘Lujin’
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2019 Vol.46 (S2): 2761-2762 [Abstract] (34) [HTML 1 KB] [PDF 1005 KB] (67)
2119 ZHAO Shugang1,LIU Kai2,WEN Jing2,WANG Hongxia3,*,ZHANG Zhihua3,*,and HUA Lei4
  Effect of GA3 and 6-BA on the Development of Walnut Shell
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2019 Vol.46 (11): 2119-2128 [Abstract] (103) [HTML 1 KB] [PDF 1605 KB] (227)
1907 SONG Xiaobo1,CHANG Yingying1,LIU Hao1,2,XU Huimin3,and PEI Dong1,*
  Reference Gene Selection and Genes Expression Analysis During Adventitious Root Formation in Walnut
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2019 Vol.46 (10): 1907-1918 [Abstract] (88) [HTML 1 KB] [PDF 1138 KB] (254)
1015 XIAO Liangjun1,NING Delu1,*,MA Ting1,and YANG Changwu2
  A New Walnut Cultivar‘Hongyun’
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2019 Vol.46 (5): 1015-1016 [Abstract] (56) [HTML 1 KB] [PDF 1610 KB] (247)
2731 ZHU Xianfu1,HE Guoqing2,HUANG Jiukui3,XU Buqing4,and XIA Guohua5,*
  A New Carya dabieshanensis Cultivar‘Wanjin 1’
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2018 Vol.45 (S2): 2731-2732 [Abstract] (47) [HTML 1 KB] [PDF 2823 KB] (150)
805 HAO Yanbin,CHEN Yonghao,DONG Ningguang,WU Chunlin,and QI Jianxun*
  A New Walnut Cultivar‘Meixiang’
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2018 Vol.45 (4): 805-806 [Abstract] (132) [HTML 1 KB] [PDF 993 KB] (356)
603 XIA Guohua1,WANG Zhengjia1,DING Lizhong2,ZHANG Qiuyue3,and HUANG Jianqin1,*
  A New Carya cathayensis Cultivar‘Zhelinshan 3’
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2018 Vol.45 (3): 603-604 [Abstract] (156) [HTML 1 KB] [PDF 1232 KB] (328)
401 YAO Xiaohua1,*,REN Huadong1,SHAO Weizhong2,WANG Kailiang1,YIN Runfu3,WANG Nianjin4,and CHANG Jun1
  A New Carya cathayensis Cultivar‘Yayou 7’
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2018 Vol.45 (2): 401-402 [Abstract] (110) [HTML 1 KB] [PDF 1036 KB] (358)
2649 WANG Jingyan1,GONG Wei1,*,WANG Fu2,YANG Wenlong2,LUO Yigang3,and ZENG Qingyuan4
  A New Mini-fruit and Thin Shell Walnut Cultivar‘Muzhi Linhe’
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2017 Vol.44 (s2): 2649-2650 [Abstract] (42) [HTML 1 KB] [PDF 885 KB] (169)
2651 WANG Kailiang1,*,YAO Xiaohua1,NI Deliang2,HONG Youjun3,WANG Nianjin4,CHANG Jun1,and REN Huadong1
  A New Carya cathayensis Cultivar‘Yayou 40
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2017 Vol.44 (s2): 2651-2652 [Abstract] (34) [HTML 1 KB] [PDF 1116 KB] (185)
2653 QI Jianxun,WU Chunlin,CHEN Yonghao,DONG Ningguang,and HAO Yanbin*
  A New Cultivar of Juglans hopeiensis‘Jingyi 2
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2017 Vol.44 (s2): 2653-2654 [Abstract] (64) [HTML 1 KB] [PDF 954 KB] (178)
2296 ZHANG Xili,YIN Xueren,LI Fang,CHEN Kunsong,and LIU Xiaofen*
  MrMYB1-MrbHLH1,a Potential Visible Reporter Gene in Horticultural Plant Transformation
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2017 Vol.44 (12): 2296-2304 [Abstract] (227) [HTML 1 KB] [PDF 4626 KB] (557)
23 SHI Binbin,ZHANG Wene*,LI Xue,and PAN Xuejun*
  Phenolics Content and Antioxidant Activity of Walnut(Juglans sigillata)Leaves
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2017 Vol.44 (1): 23-32 [Abstract] (292) [HTML 1 KB] [PDF 1053 KB] (1146)
2701 ZHAO Ting-song1,FAN Zhi-yuan1,ZOU Wei-lie1,PAN Li1,*,LIU Jiao1,DU Chun-hua1,TAN Feng-qiong2,HE Yu-de3,SU Jian-rong3,TANG Chun-yun3,ZENG Qing-xian4,RAO Shao-song4,and WANG Bin4
  A New Walnut Cultivar‘Yunlin 6
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2016 Vol.43 (S2): 2701-2702 [Abstract] (90) [HTML 1 KB] [PDF 1382 KB] (359)
2703 PAN Li1,FAN Zhi-yuan1,ZHAO Ting-song1,*,ZENG Qing-xian2,LIU Jiao1,DU Chun-hua1,ZOU Wei-lie1,and RAO Shao-song2
  A New Walnut Cultivar‘Yunlin 3
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2016 Vol.43 (S2): 2703-2704 [Abstract] (94) [HTML 1 KB] [PDF 1235 KB] (325)
2705 SHI Min-hua1,WU Jing1,HE Qi1,LIU Yan-qing2,LIU Xin1,and CHEN Ying-song3
  A New Late Fruiting Walnut Cultivar‘Jinmian 1
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2016 Vol.43 (S2): 2705-2706 [Abstract] (96) [HTML 1 KB] [PDF 1138 KB] (322)
401 LI Yong-rong1,*,ZHANG Ji-yu2,and LE Dong-liang1
  A New Pecan Cultivar‘Lüzhou 1’
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2016 Vol.43 (2): 401-402 [Abstract] (209) [HTML 1 KB] [PDF 1046 KB] (478)
2851 JIN Yin-chun1,2,*,LUO Cheng-rong1,SUN Liang2,HOU Yin-tang2,ZHAO Zhen-hua2,CHEN Shan-bo1,and SONG Xiao-jun1
  A New Walnut Cultivar‘Shuchao 2’
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2015 Vol.42 (S2): 2851-2852 [Abstract] (96) [HTML 1 KB] [PDF 406 KB] (482)
2853 WU Guo-liang1,*,REN Cheng-zhong2,WU Wen-jiang3,MENG Hai-jun1,ZHOU Fu-qiang1,WEI Xin-na1,PENG Xing-long4,and WU Sheng-long5
  New Early Fruiting Walnut Cultivar‘Yuxiang’
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2015 Vol.42 (S2): 2853-2854 [Abstract] (141) [HTML 1 KB] [PDF 197 KB] (475)
2144 WEN Jing1,ZHAO Shu-gang2,*,WANG Hong-xia1,ZHANG Zhi-hua1,*,and LI Xi-bo1
  Changes of Lignin Content and Its Related Enzyme Activities in Endocarp#br# During Walnut Shell Development Period
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2015 Vol.42 (11): 2144-2152 [Abstract] (340) [HTML 1 KB] [PDF 333 KB] (682)
2321 ZHANG Jian-ying1,2,MAO Xiang-hong1,2,*,ZHANG Ying-ying1,2,and YANG Hui-juan3
  A New Walnut Cultivar‘Xiling’
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2015 Vol.42 (11): 2321-2322 [Abstract] (162) [HTML 1 KB] [PDF 137 KB] (488)
1619 LI Hao-Xian, CAO Shang-Yin, XUE Hui, ZHAO Di-Guang, NIU Juan, ZHANG Fu-Hong, CHEN Li-Na
  A New Fresh-eating Walnut Cultivar‘Zhonghe 4’
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2015 Vol.42 (8): 1619-1620 [Abstract] (289) [HTML 1 KB] [PDF 176 KB] (537)
1411 PAN Xue-Jun, FAN Wei-Guo, ZHANG Zheng, PENG Jian, LUO Kun
  A New Walnut Cultivar‘Qianhe 7’
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2015 Vol.42 (7): 1411-1412 [Abstract] (420) [HTML 1 KB] [PDF 170 KB] (469)
1049 ZHANG Ji-Yu, MO Zheng-Hai, LI Yong-Rong, WANG Gang, XUAN Ji-Ping, JIA Xiao-Dong, GUO Zhong-Ren
  Cloning and Functional Analysis of MADS-box CiMADS9 Gene from Carya illinoinensis
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2015 Vol.42 (6): 1049-1056 [Abstract] (257) [HTML 1 KB] [PDF 476 KB] (1125)
1005 ZHANG Jun-Pei, XI Sheng-Ke, PEI Dong, XU Hu-Zhi, ZHANG Zhong-Lin, WANG Zhan-Xia, ZHANG Jian-Wu
  A New Walnut Rootstock Cultivar‘Zhongningqiang’
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2015 Vol.42 (5): 1005-1006 [Abstract] (389) [HTML 1 KB] [PDF 197 KB] (576)
545 LIU Du-ling,ZHANG Bo-yong,SUN Hong-mei,PENG Shao-bing*,and ZHU Hai-lan
  Comprehensive Evaluation on Cold Resistance of Early Fruiting Walnut Cultivars
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2015 Vol.42 (3): 545-553 [Abstract] (497) [HTML 1 KB] [PDF 769 KB] (1165)
193 WAN Xue-Qin, XIAO Qian-Wen, ZHANG Fan, ZHONG Yu, HU Ting-Xing, LI Zhi
  A New Mini-fruit Walnut Cultivar‘Chuanmihe’
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2015 Vol.42 (1): 193-194 [Abstract] (523) [HTML 1 KB] [PDF 160 KB] (632)
2363 XIA Guo-Hua, ZHU Xian-Fu, KONG Ling-Bao, XIAO Bin, WANG Zheng-Jia, HUANG Jian-Qin, XU Bu-Qing
  A New Carya dabieshanensis Cultivar‘Wanjin 2’
    ACTA HORTICULTURAE SINICA   2014 Vol.41 (11): 2363-2364 [Abstract] (291) [HTML 1 KB] [PDF 156 KB] (665)
First page | Prev page | Next page | Last pagePage 1 of 3, 65 records
ACTA HORTICULTURAE SINICA
Copyright © 2011 OFFICE OF ACTA HORTICULTURAE SINICA
Tel: 010-82109523 E-Mail: yuanyixuebao@126.com
Support by: Beijing Magtech Co.Ltd

  扫描关注微信